KAMUFLAJ TEDAVİSİ (AMELİYATSIZ ÇENE DÜZELTİMİ) NEDİR?

KAMUFLAJ TEDAVİSİ (AMELİYATSIZ ÇENE DÜZELTİMİ) NEDİR?

Kamuflaj Tedavisi (Ameliyatsız Çene Düzeltimi) bazı hastalarda şiddetli iskeletsel problemler bulunmaktadır. Bu bozukluklar, sagittal dediğimiz ön arka yönde, vertikal dediğimiz dikey boyutta, transversal dediğimiz genişlik boyutunda olmaktadır. Ya da alt çene ucunun sağa ya da sola deviasyonu v.b. gibi birtakım bozukluklar karşımıza çıkmaktadır.

Bu problemlerin tedavisi erişkin yaşlara kadar geciktirildiğinde ortognatik cerrahi dediğimiz çene ameliyatı tedavi seçeneklerinden biri olarak durmaktadır. Fakat, yoğun bir sinir ya da arter ağına sahip ağız ve çene bölgesindeki bu tür operasyonlarının barındırdığı riskler ve komplikasyonlar hasta ve velisini korkutmaktadır. Postoperatif dönemde hastaların yaşamış olduğu beslenme ve ağrı problemleri de çekinceleri de artırabilmektedir.

Bütün bunlar bizi Kamuflaj Tedavisi (Ameliyatsız Çene Düzeltimi)’ne yöneltmektedir. Hastalarda daha konforlu, minimal invaziv ve biyolojik dokuların daha rahat uyum sağlayabileceği bir tedavi yöntemi de mevcuttur. Buna biz Kamuflaj Tedavisi (Ameliyatsız Çene Düzeltimi) diyoruz.

Özetle, Kamuflaj Tedavisi (Ameliyatsız Çene Düzeltimi) ortognatik cerrahi vakalarının konvansiyonel ortodontik tedavi yöntemleriyle düzeltilmesine denir. Bütün bunlara şu tedavi felsefemin ışığında bakabiliriz: Aynı sonuca giden iki tedavi yönteminden daha konservatif olanı yani hasta tarafından daha kabul edilebilir olanı her zaman daha başarılıdır.

Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği